Reservdelar

Här kan du hitta reservdelar till NIBEs produkter. Sökfunktionen grundar sig på det serienummer som anges på produktskylten.

Ange Produktens serienummer:
Står på produktskylten


Hittar du inte produktskylten eller är produkten tillverkad tidigare än år 2000 kan sökning även ske genom att ange produkt samt uppskattat datum då produkten tillverkades. Denna sökning är inte lika exakt som den med serienummer.

Sök med hjälp av produkt och datum


Vill du få en lista på de produkter samt de
positioner i produkten som en reservdel
används kan du söka med hjälp av
reservdelens artikelnummer.

Sök med hjälp av reservdelens artikelnummer


Om du vill få prisuppgifter på reservdelar till en viss produkt väljer du någon av ovanstående sökfunktioner. För att få en prislista på NIBEs alla reservdelar:

Logga in med ditt användarnamn och lösenord